Jak wygląda wstępna obróbka ryb?

Odpowiednia obróbka ryb jest niezwykle ważna: ma istotny wpływ na jakość przygotowanego później posiłku. Kluczowy jest niewątpliwe jej początkowy etap, w ramach którego należy wykonać kilka podstawowych czynności. Jak dokładnie wygląda wstępna obróbka ryb? Jak ją zrealizować we właściwy sposób? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdą Państwo w dalszej części przygotowanego przez nas wpisu.

Jakie cechy wyróżniają świeżą rybę?

obrobka-rybyPrzed przystąpieniem do prac związanych ze wstępną obróbką ryb warto ocenić świeżość produktów, które mają podlegać planowanym pracom. Świeże ryby mają jasnoczerwone skrzela, a także wypukłe i błyszczące oczy. Cechuje je również zwarte, sprężyste mięso. Ponadto wyróżniają się przezroczystym śluzem oraz łuskami, które są mocno osadzone w skórze. Świeżą rybę można też rozpoznać po jej świeżym zapachu, przy czym może on się różnić w zależności od tego, jakie jest jej pochodzenie. Właśnie dlatego ryba może mieć zapach zarówno wody źródlanej, jak i soli morskiej.

Jakie są podstawowe etapy wstępnej obróbki ryb?

Świeże ryby – niezależnie od tego, czy są to świeże ryby bałtyckie, mazurskie, czy pochodzące z Norwegii bądź z innego miejsca, powinny zostać poddane kilku etapom obróbki w ramach ich przygotowania wstępnego. Kiedy ryba jest już gotowa do wstępnej obróbki, można przejść do jej oczyszczania, a w tym do usuwania łusek, skrzeli, oczu i języka, ściągania skóry, patroszenia oraz usuwania ości. W następnym etapie należy wykonać podział tuszek. W tej części prac następuje dzielenie ryby na dzwonka i półdzwonka oraz filetowanie. Należy jednak pamiętać o tym, że małe ryby nie powinny być dzielone, ryby wrzecionowate dzieli się na dzwonka lub półdzwonka, natomiast ryby płaskie należy poporcjować na części poprzez przecięcie w poprzek tuszek.